ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ การปลูกกล้วยไม้ โดย สุภาพ  
แผนผังเว็บไซต์


ทำความรู้จัก กล้วยไม้
ประวัติกล้วยไม้
คุณค่าของกล้วยไม้กล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ
     - คุณค่าด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
     - คุณค่าต้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
     - คุณค่าด้านการพัฒนาตนเองและสังคม
     - คุณค่าด้านเศรษฐกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
กล้วยไม้สกุลต่างๆ
     - กล้วยไม้สกุลกุหลาบ
     - กล้วยไม้สกุลเข็ม
     - กล้วยไม้สกุลแคทลียา
     - กล้วยไม้สกุลช้าง
     - กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิส
     - กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
     - กล้วยไม้สกุลแวนด้า
     - กล้วยไม้สกุลหวาย
การจำแนกกล้วยไม้
    - จำแนกตามลักษณะราก
    - จำแนกตามลักษณะลำต้น
    - จำแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต    
โรงเรือนกล้วยไม้
    - แบบมาตรฐาน
    - แบบประหยัด
การขยายพันธุ์กล้วยไม้
    - การขยายพันธุ์โดยไม่มีการผสมเกสร
    - การขยายพันธุ์โดยการผสมเกสรและเพาะเมล็ด

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
    - ภาชนะที่ใช้ปลูก
    - อุปกรณที่ใช้ปลูก
    - วิธีการปลูกโดยทั่วไป
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลกุหลาบ
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลเข็ม
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแคทลียา
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลช้าง
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิส
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลแวนด้า
    - การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย
การบำรุงดูแลรักษากล้วยไม้
โรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้
     - โรคกล้วยไม้ + การป้องกันกำจัด
     - แมลงศัตรูของกล้วยไม้ + การป้องกันกำจัด
ต้นทุนการประกอบอาชีพ    
ช่องทางการจัดจำหน่าย

     - กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเพื่อค้า
     - วิธีการตัดดอก
     -การตั้งราคาขายแบบยกต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล
รูปกล้วยไม้
รวมเว็บไซต์กล้วยไม้
ติดต่อเรา

 

Free Web Hosting