ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ การปลูกกล้วยไม้ โดย สุภาพ  
 
การปลูกกล้วยไม้

   วิธีการปลูก  เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยบังคับ การเจริญเติบโต  ของกล้วยไม้ ถ้าใช้  วิธีการปลูกที่ไม่
เหมาะสมกล้วยไม้ก ็ไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร  ดังนั้นผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จึงจำเป็นต้องศึกษาความ
ต้อง การ ของ กล้วยไม้แต่ละชนิด เลือกภาชนะปลูกและเครื่องปลูก รวมทั้งวิธีการ ปลูก ให้เหมาะสม
กับ กล้วยไม้ชนิด นั้นๆ

ภาชนะปลูก
      ภาชนะที่ใช้ ในการปลูกกล้วยไม้มี ส่วนสำคัญ  ต่อการเจริญงอกงามของกล้วยไม้  ดังนั้นจึง ควร
จัดภาชนะ ปลูก ให้เหมาะกับการเจริญ ของรากกล้วยไม้ แต่ละประเภท ภาชนะสำหรับ ปลูกกล้วยไม้
มีหลายชนิด ดังนี้

กระถางดินเผาทรงเตี้ย
      เป็น กระถางดินเผา ขนาดปากกว้าง 4 - 6  นิ้ว   สูง  2 - 4 นิ้วเจาะรู ที่ ก้น และ รอบกระถาง   เหมาะกับ  กล้วยไม้รากอากาศ  เช่น กล้วยไม้สกุล แวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง   การปลูกไม่จำเป็นต้องใส่เครื่อง ปลูกใดๆ    หรือ อาจใส่ถ่านไม้ มะพร้าวสับ วางให้โปร่งก็พอ วางต้นกล้วย ไม้กลาง กระถางแล้วใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็กๆ ผูกติดกับก้นกระถาง
กระถางดินเผาทรงสูง
      เป็นกระถางดินเผา ขนาดปากกว้าง  3-4 นิ้ว   สูง 4-5  นิ้ว เจาะรูที่ก้น และรอบกระถาง แต่รูน้อย กว่ากระถางทรงเตี้ย เหมาะกับกล้วยไม้ที่ ต้อง การ เครื่องปลูกหรือกล้วยไม้รากกึ่งอากาศ เช่น แคทลียา หวายโดย ปลูก ด้วยกาบมะพร้าวอัดเรียงตามแนวตั้งจนแน่นยึดรากและโคนกล้วยไม้ ตรง กลางกระถางให้แน่น
กระเช้าไม้สัก
  ทำจากไม้สักหรือไม้ชนิดอื่น นิยมทำเป็น รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีขนาดตั้ง แต่ขนาด   4 x 4 นิ้ว ถึง 10 x 10  นิ้ว   เหมาะกับกล้วยไม้รากอากาศ มีต้น ใหญ่ รากใหญ่ เช่น  กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลกุหลาบ สกุลช้าง การปลูก ด้วยกระเช้าไม้สัก ภายใน ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องปลูกใดๆ หรือ อาจ ใส่ถ่านไม้ก้อนใหญ่ๆ  2 - 3 ก้อน  วางให้โปร่งก็พอ วางต้นกล้วยไม้ กลางกระถาง แล้วใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็กๆ ผูกติดกับก้นกระเช้า
กระเช้าพลาสติก
      เป็นกระเช้าที่  ทำจากพลาสติกสีดำ ราคาถูก มีหลายแบบหลายขนาด แต่   ที่นิยมใช้มี  2  ขนาด  คือ ขนาดทรงเตี้ยใช้ปลูก กล้วยไม้แวนด้า และ ขนาด ทรงสูงใช้ ้ปลูกกล้วยไม้หวาย ักษณะการปลูก เช่นเดียวกับกระถาง ดินเผา ทรงเตี้ยและ กระถางดินเผาทรงสูง
    
อุปกรณ์ที่ใช้
      วัสดุที่ใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกกล้วยไม้ เป็นที่เก็บอาหารเก็บความชื้น หรือปุ๋ยของกล้วยไม้ และ เพื่อให้ รากของกล้วยไม้เกาะ ลำต้นจะได้ตั้งอยู่ได้ เครื่องปลูกที่เหมาะสมกับลักษณะการเจริญเติบโต ของ รากกล้วยไม้จะ ทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง วัสดุที่นิยมใช้มีดังนี้ 

กาบมะพร้าว
      เป็นเครื่องปลูกที่นิยมใช้ปลูกกล้วยไม้มาก เพราะหาง่าย ราคาถูก วิธีทำคือใช้กาบมะพร้าวแห้งที่แก่จัด และมีเปลือก อัดตามยาวให้แน่น ลงในกระถาง ตัดหน้าให้เรียบแล้วใช้แปรงลวดปัดหน้าให้เป็นขนเพื่อ ให้ดูดซับน้ำดีขึ้นเครื่องปลูกกาบมะพร้าวเป็นเครื่องปลูกที่ได้ความชื้น สูง เหมาะสำหรับกล้วยไม้ ปลูกใหม่   เพราะจะทำให้ตั้งตัวเร็ว จึงทำให้ กล้วยไม้เจริญงอกงาม เร็วกว่าปลูก ด้วยเครื่องปลูกชนิดอื่นๆ แต่มีข้อ เสีย คือ มีอายุการใช้งานได้ ไม่นาน   คือมีอายุใช้งานได ้เพียงปีเดียว เครื่องปลูกก็ผุ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง คือเกิดตะไคร่น้ำได้ง่ายเนื่องจาก กาบ มะพร้าวอมความชื้นไว้ได้มาก จึงควรรดน้ำให้น้อยกว่า

ถ่าน
      ถ่านจัดเป็นเครื่องปลูกกล้วยไม้ที่ดีชนิดหนึ่งเพราะ หาง่าย ราคา ไม่แพง คงทนถาวร ไม่เน่าเปื่อยผุพังง่าย และดูดอมน้ำได้ดีพอเหมาะ ไม่ชื้นแฉะเกินไปยังช่วยดูดกลิ่นที่เน่าเสียและทำให้อากาศบริสุทธ์อีก ด้วย แต่มีข้อเสียคือมักจะมีเชื้อรา

ออสมันด้า
      เป็นเครื่องปลูกที่ได้มาจากรากของเฟิร์น   ลักษณะเป็นเส้นยาวส น้ำตาล จนเกือบดำ ค่อนข้างแข็ง ก่อนที่จะใช้ต้องล้างให้สะอาด แล้ว จึงอัดตามยาวลงไปในกระถาง  ก่อนที่จะอัดลงในกระถางควรรองก้น กระถางด้วยกระเบื้องแตกหรือถ่านประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางเพื่อ ให้ระบายน้ำได้สะดวกไม่ควรอัดออสมันด้าให้เต็มกระถางก่อนใช้ควร แช่น้ำหรือต้มเพื่อฆ่าเชื้อราเสียก่อน  ออสมันด้าเป็นเครื่องปลูกที่ดี แต่ ราคาค่อนสูง  สามารถเลี้ยงกล้วย ไม้ได้เจริญงอกงามสม่ำเสมอมีอายุ การใช้งาน 2–3 ปี แต่มีข้อเสีย คือมีตะไคร่น้ำขึ้นหน้าเครื่องปลูกและ เกิดเชื้อราได้ง่าย ออสมันด้าใช้ปลูกกล้