ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ การปลูกกล้วยไม้ โดย สุภาพ  
 

ทำความรู้จัก กล้วยไม้

           กล้วยไม้จัดอยู่ในกลุ่มของ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีวิวัฒนาการ อยู่ในระดับของ Liliiflorae. ดังนั้นกล้วยไม้จึงแตกต่าง จากไม้ดอกอื่น ๆ ตรงที่ว่า :
                   - เกษรตัวผู้และเกษรตัวเมีย ของกลัวยไม้จะอยู่ร่วมกัน ในโครงสร้างเดียวกัน ที่ เรียกว่า คอลัมน์
                   - กล้วยไม้มีกลีบดอก3กลีบ และมีกลีบเลี้ยงที่เหมือนกับ กลีบดอกอีก3กลีบด้วยกัน
                   - กล้วยไม้จะมีเมล็ดเล็ก ๆ อยู่ มากมาย
                   - โดยปกติแล้วกล้วยไม้จะมี กลีบดอกกลีบหนึ่งที่จะมี ความแตกต่างไปจากกลีบ ดอกทั้งสาม
                   - สปอร์ของกล้วยไม้จะอยู่ ด้วยกัน มีลักษณะเป็น กลุ่ม ซึ่ง เรียกว่า pollinia
                   -ลำต้นของกล้วยไม้จะมี ลักษณะลำต้นที่บิดไปมา
           กล้วยไม้ที่นักสะสมกล้วยไม้ นิยมกันก็คือกล้วยไม้ในเขตร้อน ที่มีชื่อว่า epiphytes. สายพันธ์ของกล้วยไม้นั้นมีมาก กว่าสายพันธ์ของพืชอื่นๆ ซึ่ง นักพฤษศาสตร์เชื่อว่าสายพันธ์ ของกล้วยไม้นั้นน่าจะมีมากถึง 20,000 ถึง 25,000 สายพันธ์ แต่ด้วยการทำลายป่าดิบชื้น เรา จึงสูญเสียสายพันธ์บางอย่าง ของกล้วยไม้ไป ทำให้เราไม่ทราบ จำนวนที่แน่นอนของมัน
             พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
             พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ต้นปาล์ม, ต้นไผ่, ต้นหญ้า, หัวหอม ,ต้นกล้วย ,และ พวกสมาชิกของสายพันธ์ Liliiflorae. พืชเหล่านี้มีเพียงหนึ่งใบ ออ่น ในขณะที่ไม้ดอกอื่น ๆ มีสอง สำหรับลักษณะเด่นของ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว คือ ไม่มีส่วนที่เรียกว่า Cambium ในลำต้น และ vascular bundles จะกระจายตัวในลำต้น ไม่กระจุกตัวรวมกันอย่าง ในต้นไม้
             Liliiflorae
             Liliiflorae จะประกอบด้วย กลุ่มกล้วยไม้ (orchids), lilies, amaryllises และ irises. เมล็ดของไม้ดอกเหล่านี้จะ เจริญเติบโตในรังไข่ใต้กลีบดอก
             Epiphytes
             Epiphytes เป็นต้นไม้ที่เติบ โตอยู่บนพืชอื่น ส่วนใหญ่จะ พบเห็นได้ในป่าโดยการทำ เช่นนี้ทำให้ต้นไม้เหล่านี้ได้ เปรียบต้นไม้ที่เกาะ คือได้ แสงมากกว่า รากของมันที่ เกาะอยู่กับกิ่งของต้นไม้จะ ได้น้ำเพียงจากฝน หรือจาก หมอกเท่านั้นกล้วยไม้บาง ชนิดก็เป็นกาฝากอย่างหนึ่ง

Free Web Hosting